#11 Algemene beschouwingen en Verkeersvisie Westerkwartier

Politiek aan Tafel

In deze aflevering blikken we terug op de algemene beschouwingen/begroting van de Gemeente Westerkwartier met daarin o.a. over baardwaardig, huwelijken en wat doen de BOA's zoal. Na twee jaar voorbereiding werd de verkeersvisie gepresenteerd. Wat staat er in, hoe zijn de reacties en wie hebben er aan bijgedragen? We spreken met Jori Wolf van Dorpsbelangen Den Horn over hun bijdrage aan de visie. Columnist Bas van der Heide heeft zo zijn eigen visie op het verkeer en dan met name een bepaald vervoermiddel.

Gepubliceerd op: 11 december 2021