#35 CDA-er naar D66? Uitgangspunten Afvalbeleidsplan en Motie Vreemd

Politiek aan Tafel

Er wordt veel over gesproken: Het afvalbeleid en de uitvoering hiervan. Tijd voor de gemeente om het net eens op te halen en te kijken wat de uitgangspunten zijn die gebruikt kunnen worden als startpunt voor een nieuw afvalbeleidsplan. In deze podcast nemen we je mee in deze notitie en staan we stil bij het inzamelen van de milieuzak. Wat is een motie, en wat is een motie vreemd aan de orde van de dag? Je hoort het in deze podcast, en natuurlijk viel ons weer wat op tijdens de raadsvergadering van de Gemeente Westerkwartier. Had de voorzitter het nu goed gezien, of toch niet helemaal.......

Gepubliceerd op: 1 februari 2023